Метод на “A” Team за паралаксна настройка и подготовка на оптиката

Виждали сме инструкции за оптика от производители, които оставят оптиката неправилно настроена по отношение на паралакса. Фокусирането на кръста върху бяла стена или синьото небе просто не е достатъчно. Всеки те уверява, че трябва да направиш паралаксната настройка правилно, но никой не ти обяснява как да го направиш. Тук няма да обясняваме какво е паралаксна грешка. В интернет могат да се намерят многобройни източници на информация за това. Настоящата работа обяснява процедурата, която трябва да извършим, за да подготвим нашата оптика за използване върху въздушната ни пушка. Тази процедура ще даде точност на паралакса единствено за човека, който се занимава с нея. Всяко отделно око е индивидуално и различно, така че една универсална настройка няма да работи коректно за всеки стрелящ. Повече за това е изложено по-надолу.

Забележка: Тази процедура е зависима от визуалните знаци, които ще получите от оптиката докато я настройвате. Съществува комуникация между нас и оптическия прицел. Вие давате команди на оптиката чрез промяна на настройките на Обектива и Окуляра, а тя връща информация до вашия мозък чрез окото ви и очния нерв. Няма да можете да разберете този процес без обратната информация от оптиката, докато извършвате процедурата. Така че ако неразбирате какво се случва, то е защото правите нещо неправилно и няма коректна комуникация между вас и оптиката. Процедурата може да бъде обобщена в 4 изречения, но мъките няма да се облекчат само с четене, по-добре е да се чете и да се прави стъпка по стъпка.

Внимание: Процедурата е правена с прицел с настройващ се Обектив. Ако разполагате с оптика с фиксиран Обектив ще бъдете неприятно изненадан и объркан. Въпреки че въпросната процедура е изпитана и работи на всички оптики с Настройващи се Обективи е установено, че на прицели с по-малко увеличение (по-малко от 18х), няма достатъчно коректно връщане на информация към окото на стрелеца за въпросната процедура, защото стрелящият няма да може да види информацията, която му праща прицела. Тази процедура се изпълнява най-добре с оптики с минимално увеличение 18х (за предпочитане 36х и повече, каквито се използват при ФТ състезанията) и имат голяма дълбочина на зрителното поле.

Новата оптика не се монтира на пушката, докато не я настроим и калибрираме коректно. Настройката на оптиката е обяснено в Процедура 1, а калибрирането й в Процедура 2. Не можем да направим Процедура 2 коректно ако преди това не сме направили Процедура 1 или не сме я изпълнили правилно.

Всички производители се отнасят пренебрежително към маркирането на Обектива (преден паралакс) или тумблера за странична паралаксна корекция. Процедура 2 ще калибрира Обектива или страничния паралакс с правилните отметки. Съществуват оптически прицели, които са правилно маркирани, но са малко и твърде редки. Дори оптики за над 1000$, каквито използваме при ФТ обикновено са грешно маркирани от производителя.

ПРОЦЕДУРА 1:

1.       Намираме най-ясният образ на 10 метра на максималното увеличение, което оптиката позволява. Ако прицела не предлага настройка на паралакса по-малко от 10 метра, тогава изберете от 1 до 5 метра повече от минималната паралаксна настройка, която ви предлага оптиката. Ако използвате капачка на окуляра я махнете. Поставете оптиката на V-образен профил, закрепен на тринога, или ако е монтирана на пушка я поставете върху торбичка с пясък, така че да не може да мърда. Използвайки рулетка, поставете мишена на точно определено разстояние от обектива на оптиката. Погледнете и сложете кръста върху мишената. За мишена може да използвате милиметрова хартия, вестник или нещо с тънки линии, така че да може да ги виждате през прицела.

Стъпки 2 и 3 са за проверка на състоянието на оптиката.

2.       Настроите паралакса  (преден или страничен) така че да фокусирате/видите ясно милиметровата хартия на мишената от Стъпка 1. Кръстът може да не е на фокус за сега. След като избистрите максимално образа на мишената, фокусирайте кръста чрез окулярната настройка.

3.       Сега без да докосвате оптиката (или каквото я държи) погледнете през окуляра и раздвижете главата си в различни посоки. Ако кръстът остава на точно същото място върху мишената докато движите главата си, тогава окулярната фокусна настройка е правилна, а паралаксната настройка ще работи коректно винаги когато мишената е на фокус. (Ако сте постигнали това можете да преминете към Бележка 1 по надолу и съответно към Процедура 2). Запомнете, че мишената трябва да бъде на възможно най-контрастния фокус по време на този тест. Ако кръстът мърда дори малко от първоначалното положение, тогава трябва да продължите с настройките на окуляра.

Стъпка 4 касае настройката на окуляра.

4.       Настройката на окуляра ще ви позволи да избегнете паралаксната грешка, която ще бъде регистрирана при фокусирането на мишената. Настроите обектива (паралакса) докато кръстът лежи върху мишената. Местете главата в различни посоки, за да потвърдите това. (Мишената и кръста може да не са съвсем на фокус през това време). Ако окулярната ви настройка има заключваща гривна, сега е моментът да я отключите.  Направете окулярната настройка. Докато мишената е на най-добрия фокус, без да мърдате паралакса направете окулярната настройка като намерите най-ясният образ на кръста. Заключете окуляра чрез гривната или използвайте ел. изолационна лента и облепете окулярната настройка (без да прекалявате), за да предотвратите евентуално нежелано движение.

Стъпка 5 е за потвърждение, че окулярната настройка е правилна след направените промени.

5.       Дайте няколко минути почивка на очите си. Време е да проверите настройките. Завъртете паралаксната настройка от началото й до безкрайност и след това започнете да „фокусирате” мишената с обратно въртене, докато не намерите най-контрастният й образ. (винаги въртете настройката бързо, за да се предпазите от опита на окото да компенсира фокусната ситуация и да ви подведе). Търсейки най-ясният образ на мишената чрез въртене на паралакса не забравяйте, че това трябва да става винаги по един и същ начин  в една и съща посока – от близко към далеч или от далеч към близко. Сега гледайки през оптиката местете главата си в различни посоки и проверете дали кръстът винаги остава върху мишената на едно и също място. Ако е така вече можете да отидете на Забележка 1 по-долу и след това на Процедура 2.

6.       Ако кръстът се мести, „отключете” окулярната настройка; направете малка корекция и пак я „заключете”. Отново оставете очите ви да починат за няколко минути. След това се върнете на стъпка 2 и повторете дейностите, описани в стъпки 3 и 5.

Забележка 1: Запомнете – съществува тънък баланс между окулярната и паралаксната настройка. Веднъж достигнат чрез правилна окулярна настройка можете да преминете към Процедура 2. Незабравяйте, че оптиката ви в момента е настроена, така че паралаксът й да работи коректно винаги когато виждате мишената на най-добър фокус. Друг стрелец ще фокусира по различен начин мишената с вашия прицел. Той е настроен за вашите очи и очила. Ако използвате очила за стрелба или диоптрични такива трябва винаги да сте с тях, когато ползвате така настроената оптика.

 

ПРОЦЕДУРА 2

Проверка на фабричните отметки на паралакса в съответствие с направените фокусни настройки на оптиката ви. Не променяйте вече направената окулярна настройка по време на Процедура 2. Ако се окаже че има нужда от такава, тогава се върнете обратно и повторете Процедура 1 по-горе.

1.       Трябва да решите дали да добавите допълнителни отметки за дистанции върху паралакса (преден или страничен) или да не се съобразите с тях и да направите нови отметки за всички желани от вас дистанции. Ако се спрете на втория подход, тогава залепете хартиено тиксо или бяла винилова лента(изолирбанд) върху паралксната настройка (върху гривната за преден паралакс или върху паралаксното колело за страничен паралакс). Трябва да бъдете креативни и изобретателни в подхода си, така че да постигнете крайната цел – здраво закрепена светла повърхност, върху която ще нанасяте новите отметки, така че да има място за всички желани дистанции и в същото време да е стабилна, защото всяко мърдане може да доведе до нежелателни и неумишлени грешки. С голям успех ние използваме бяла винилова лента или подходящо хартиено тиксо.

2.       Разположете  вашата екипировка като в Процедура 1, Стъпка 1. Ще трябва да фокусирате мишени на различни разстояния от 8 до 50 метра, така че се уверете че конструкцията ви го позволява и е достатъчно стабилна.

3.       Фокусирайте мишена на 20 м и направете отметка върху новопоставената светла повърхност(винила или хартиеното тиксо) и напишете 20 в една линия с индикатора, който може да бъде фабричен или поставен от вас на удобно/видимо място. Ако добавяте или проверявате фабричните отметки вероятно ще забележите, че има разминаване понякога с повече от 3-4 метра.

4.       Сега се върнете на Стъпка 3 и повторете на 30, 40 и 50 метра. Повторете Стъпка 3 за всички желани от вас дистанции за маркиране. Ние маркираме всеки метър за дистанции от 8 до 40 метра, а до 50 м през 2-3 метра в зависимост от калибрираната оптика.

5.       Последна стъпка. Покрийте новата дистанционна скала, която създадохте с чисто, прозрачно тиксо, за да я предпазите от времето и мръсните ви пръсти. Това ще отнеме малко от добрия външен вид, но опитът ни показва, че е необходимо.

Относно Стъпка 3 вероятно ще забележите, че всички фабрични отметки са невалидни. Аз имам само една оптика, при която не се наложи да се ре-калибрират разстоянията върху паралаксната настройка. Проверявайте всеки метър ако се налага. Използвайте местенето на главата в различни посоки, за да проверявате и потвърждавате позицията на кръста върху мишената.

Забележка 2: тъй като вашите очи се променят (напр. от възрастта) може да се наложи промяна в окулярната настройка. Единственото, което трябва да направите е да коригирате метровите отметки (съгласно Процедура 2) и тогава да настроите окуляра (чрез Процедура 1). Това ще върне оптиката в правилната калибровъна спецификация. Окулярната настройка обикновено се счита за най-важната и това е причината, когато някой стреля с чужда пушка(респективно – оптика) да няма добри резултати. Няма двама човека със 100% еднакви очи и за това всеки сам трябва да си настрои оптиката (чрез Процедура 1)

Обобщение: ако следвате горното упътване винаги, когато фокусирате мишената и мерите разстоянието ще бъдете предпазени от паралаксна грешка и в същото време ще знаете коректната дистанция до нея.Обикновено подготовката на една оптика ни отнема 3-4 часа преди да бъде монтирана на пушката. Маркираме всеки метър на дистанции между 8 и 40 метра и през 2-3 метра на дистанции между 40 и 50 метра, в зависимост от възможностите на оптиката. Докато не се настрои правилно, неможем да разчитаме на нея за състезания. Това е една от най-важните причини, поради която стрелецът пропуска мишената. Ако преценяте разстоянието „на око” и съответно стреляте с такава поправка си е чиста игра на зарове и е късмет дали мишената ще падне или не. Това ви поставя в твърде неблагоприятна ситуация, когато чашката ви трябва да достигне до целта.

Когато най-накрая сте направили всичко, остава да поставите предпочитания от вас тумблер за вертикални корекции и да простреляте различните дистанции. Ако използвате балистична програма със задоволство ще установите правилните метрови отметки.

Надяваме се това да помогне чашките ви да достигнат до кил зоната.

Ray & Hans – The “A” Team

 

Източник:

http://www.gatewaytoairguns.org/GTA/library/The%20A%20Team%20Scope%20Setup.htm

Превел от английски:

Пламен Георгиев – Фийлд Таргет Клуб София