Срок за регистрация до 10.09.2020
Срок за плащане до 15.09.2020