РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ

1.ОБОРУДВАНЕ

1.1.Въздушни пушки

1.1.1.Може да се използват въздушни пушки (ПЦП или Пружина) с максимална мощност до 16,3 джаула.
1.1.2.Не се позволяват настройки на мощността по време на състезанието.
1.1.3.Допускат се многозарядни пушки при следното условие:
– пълнителят на пушката се зарежда в зачетното време само с необходимия брой проектили за съответната позиция.
– при придвижване между позициите за стрелба, пълнителят следва да се извади от пушката, с оглед безопасност.

1.2.Муниции
Може да се използват проектили с всякаква форма, изработени изцяло от олово, оловна сплав, цинк или цинкова сплав, или подобен материал.

1.3. Мерник
Всяка форма на мерник може да се използва с изключение на лазерен мерник. Не може да се използва вграден или отделен далекомер.

1.4. Аксесоари към пушката

1.4.1. Преди началото на състезанието всички аксесоари трябва да бъдат закрепени към пушката и да останат така по време на състезанието. Нищо не може да бъде добавяно или премахвано (освен ако не е посочено друго в правилата).

1.4.2. Позволените аксесоари за пушка са:

a) (Един) колан за пушка – допълнителни каишки не са позволени


b) Задтилък


c) Нивелир (само аналогов)


d) Сенник на оптиката
e) Наочник
f) Термометър (Електронен и/или аналогов)


g) Индикатор за вятър (не електронен)
h) Инклинометър (Само аналогов)


i) Двунога (Само за подпора на пушката, докато не се използва)
j) Монтажи за оптика, тежести за цевта и задтилъка
k) Хамстер
l) Фокус адаптер

1.4.3. Колан за пушка

a) С началото на състезанието колана за пушка, или поне единия му край, трябва да бъде закачен за пушка и да остане така по време на състезанието.

За този тип колан (2 връзки към пушката) той трябва да бъде прикрепен към пушката по всяко време

За този тип колан (1 връзка към пушката + 1 връзка към рамото на стрелеца) едната страна трябва да бъде прикрепена към пушката по всяко време

За този тип колан (колан за биатлон) с 1 кука + 1 връзка към пушката, 1 страна трябва да бъде прикрепена към пушката по всяко време

b) Металната част с която се закача и откача колана се води за част от него.


c) Състезателят може да използвате колана за пушка и да го държи откачен когато не го използва.

1.5. Други аксесоари

1.5.1. Външни далекомери
Уреди за измерване на разстоянието не могат да бъдат използвани на състезателното трасе (без значение дали състезанието е започнало или не), но са позволени на трасето за прострелка (тренировъчната част).
1.5.2. Наколенка
Позволени са една или две наколенки.
1.5.3. Колани, ремъци или ластици, които пречат на естественото движение на тялото са забранени
1.5.4. Допълнително оборудване като компютри, смартфони, таблети, калкулатори или всякакви електронни устройства, не се позволява на състезателното трасе
1.5.5. Мерници с червена точка или с ниско увеличение са позволени за по-лесно намиране на мишената
1.5.6. Таймери и малки лещи прикрепени към въздушната пушка с цел по-добро разчитане маркировката на страничното колело и тумблера са разрешени
1.5.7. Всички аксесоари с твърди части, които ограничават движението на тялото, са забранени (виж снимката за примери)
1.5.8. Всякакви аксесоари за уши пречещи на слуха, например слушалки, шумозаглушители, тапи за уши и др., не трябва да се носят по време на стрелбата или при отчитане на резултата, освен ако не е договорено друго с главния съдия (по медицински причини)

1.6. Варианти за разчитане на вятъра

1.6.1. За разчитане на вятъра от стрелците са възможни следните варианти:

a) Индикатор за вятъра (въженце или подобно) прикрепен към пушката.
b) Въжето на мишената (връв за вдигане).

1.6.2. Никаква допълнителна техника, електронна или друг вид, не може да се използва за подпомагане на стрелеца в определянето на вятъра или на други метеорологични условия по време на състезанието

1.7. Облекло

1.7.1. Разрешено е всякакъв вид облекло, ръкавици или обувки, при условие че не застрашават стрелеца или другите
1.7.2. Дрехите могат да бъдат подплатени за да се намали натиска на пушката върху ръката или коляното
1.7.3. Отделни подложки могат да бъдат носени върху не подплатена дреха за редуциране на натиска на пушката върху ръката или коляното
1.7.4. Ръкавицата не може да съдържа, какъвто и да е твърд материал, простиращ се отвъд китката

1.8. Възглавница

1.8.1. Възглавницата може да има всякаква форма, но трябва да се побира в кутия 55 х 55 см с 15 см височина
1.8.2. Възглавницата може да се използва само като седалка за коридорите от свободна позиция (т.е. възглавницата се използва главно да поддържа седалището на стрелеца)
1.8.3. По изключение възглавницата може да се ползва за:

a) От свободна позиция за подпора на състезателя докато коленичи. В този случай възглавницата може да се използва за подпора на едното ходило, пищяла или крака.
b) От свободна позиция за подпора на състезателя при високи мишени. В този случай възглавницата може да бъде подпора на седалището или гърба.

1.8.4. Възглавницата не може да се използва за директна подпора на пушката или да се използва като помощно средство при коляно, прав или легнал.
1.8.5. Разрешена е само една възглавница на състезател.
1.8.6. Възглавницата не може да бъде използвана в съчетание със ролката за коленичене

1.9. Ролка за коленичене (позиция коляно).

1.9.1. Ролката за коленичене може да бъде използвана за подпора на глезена и/или пищяла в позиция коляно.
1.9.2. Ролката за коленичене не може да бъде използвана с каквато и да е друга цел, например за допълнителна опора по време на стрелба от седнал.
1.9.3. Стрелянето без каквато и да е подпора на глезена също е позволено.
1.9.4. Ролката за коленичене е с цилиндрична форма и трябва да бъде предоставена от организаторите на състезанието на коридорите с позиция коляно.

a) Дълъг край (18 см)
b) Къс край (10 см)
c) Дължина (до 50 см)

1.9.5. Състезателят може да използва своя собствена ролка за коленичене

a) Форма: ролка(цилиндър)
b) Диаметър: 180 мм (максимум)
c) Дължина: без ограничение

2. СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ

2.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРС

2.1.1. Курсът трябва да съдържа 50 мишени.
2.1.2. Всеки коридор на състезание по Фийлд Таргет трябва да съдържа по две мишени
2.1.3. Кръстосани мишени се считат за част от Фийлд Таргет спорта
2.1.4. Въженцата на мишените могат да бъдат подсигурени така че да не се оплитат с въженцата на други мишени или да препречват видимостта към мишената на друг коридор
2.1.5. Лицевата част на мишените и лъжичките трябва да бъдат 100% видими от всяка позиция: седнал, коляно, прав и легнал
2.1.6. Не трябва да има видима пролука между края на лопатката и края на убойната зона от позицията на стрелба. Специално внимание трябва да се обърне на много високи или ниски мишени
2.1.7. Всяко препятствие трябва да бъде премахнато от главния съдия преди първият състезател да стреля на коридора в противен случай препятствието трябва да остане до края на състезанието
2.1.8. Зоната за стрелба на всеки коридор, не трябва да е предпоставка за заемане на опасни за стрелеца пози, като например да е прекалено стръмно и хлъзгаво и други

2.2. МИШЕНИ

2.2.1. Могат да се използват „падащи“ мишени с метален силует, с убойна зона и лопатка, които могат да бъдат вдигани от позицията за стрелба
2.2.2. Убойната зона трябва да бъде кръгла и боядисана в цвят контрастиращ със металният корпус
2.2.3. Забранява се използването на имитация на убойна зона, където и да е по корпуса
2.2.4. Стандартните убойни зони трябва да бъдат 40 мм диаметър
2.2.5. Могат да се използват ограничен брой мишени с умалена убойна зона от 15мм или 25 мм. Разликата в УЗ трябва да бъде боядисана с цвета на корпуса
2.2.6. Умалителите трябва да се поберат от външната страна на щита, с лице към стрелеца (не от вътрешната)
2.2.7. Мишените трябва да се пребоядисват всеки ден преди старта на новия рунд/състезание

2.3. ЦВЕТОВЕ НА МИШЕНИТЕ
На състезания по Фийлд Таргет разрешените цветове са:

a) Жълт корпус със черна убойна зона, или
b) Черен корпус със жълта убойна зона, или
c) Бял корпус със черна убойна зона, или
d) Черен корпус със бяла убойна зона, или
e) Светло син корпус със бяла убойна зона

2.4. РЕДЕНЕ НА МИШЕНИ И НОМЕРИРАНЕ

2.4.1. Мишените се редят на разстояние от 9 метра до 50 метра от линията за стрелба и в съответствие със следната таблица:

Мишена (Максимална дистанция) 15мм 25мм 40мм
Мишени свободна позиция 20 метра 35 метра 50 метра
Мишени задължителна позиция Не е позволено 20 метра 40 метра

2.4.2. Мишените трябва да бъдат добре закрепени към земята, дърветата и т.н. … така че да издържат всичките състезателни дни
2.4.3. Мишените се разполагат в цифрова последователност, например 25, 26, 27 и.т.н
2.4.4. Всички мишени трябва да бъдат ясно номерирани при мишената и на стрелковата линия
2.4.5. Номера на мишената трябва да бъде видим от стрелковата линия
2.4.6. Мишените могат да се поставят на по-висока или по-ниска височина спрямо стрелковата позиция, но трябва да бъдат видими през цялото време от всички стрелкови позиции и корпуса на мишената трябва да бъде ориентиран при ъгъл 90о към стрелеца (плюс минус 5о хоризонтално)
2.4.7. Разстоянието до мишената може да бъде получено като се измери разстоянието между близкото колче на позицията и мишената (по права линия)
2.4.8. Веднага след започване на състезанието, всяка мишена извън валидните разстояния (включително задължителните позиции) ще се счита за валидна, при условие че разстоянието не надвишава 50 метра, и не е по-малко от 9 метра
2.4.9. По време на състезанието ако състезателя смята че разстоянието до мишената надвишава 50 метра или е по малко от 9 метра, трябва да избере дали да стреля мишената или да повдигне протест към Главния съдия

a. Ако стрелецът избере да стреля, резултатът се зачита и стрелеца губи правото си да повдига протест
b. Ако стрелецът избере да повдигне протест, тази информация ще бъде записана на състезателната карта и в края на състезанието мишената ще бъде измерена от главния съдия за проверка на разстоянието. Ако разстоянието е между официално позволените стойности (между 9-50 метра ) пропуск със „0“ ще бъде отбелязан на картата на състезателя. Ако разстоянието до мишената бъде измерено извън официално определените стойности, мишената ще бъде премахната от състезанието и „Х“ ще бъде отбелязан за всички състезатели

2.5. Умалени убойни зони

2.5.1. Общия брой мишени с умалени убойни зони не може да надвишава 25% (12 мишени) от всички мишени (курс от 50 мишени)

2.6. Мишени на задължителни позиции

2.6.1. Броят на мишените от позиция прав и коляно не могат да надвишават 20% от общия брой мишени, пр. 10 мишени (5 коридора) за курс от 50 мишени
2.6.2. Тези мишени на задължителна позиция трябва да бъдат равно разпределени, например 3 коридора коляно и 2 прав или обратното
2.6.3. Максималното разстояние на което могат да бъдат поставени мишените на задължителните позиции е 40 метра
2.6.4. Трябва да бъде поставен ясен знак на стрелковия коридор обозначаващ позиция прав или коляно (препоръчително е да се намира между колчетата на коридора)

2.7. Зона за прострелка

2.7.1. Обезопасена зона за прострелка трябва да бъде предоставена на стрелците преди всяко състезание
2.7.2. Зоната за прострелка трябва да се намира близо до състезателното трасе
2.7.3. Няколко хартиени мишени трябва да бъдат разположени на различни дистанции между 9 и 50 метра
2.7.4. Като минимум, хартиени мишени трябва да бъдат поставени на 9-ти метър, на 25-ти метър и на 50-ти метър
2.7.5. Като минимум, хартиените мишени трябва да бъдат подменени поне веднъж дневно
2.7.6. Всеки стрелец трябва да има възможността да прострелва поне 15 минути за всеки състезателен ден

2.8. Стрелкова позиция/коридор

2.8.1. Стрелковия коридор се отбелязва със две колчета между които стрелеца трябва да стреля
2.8.2. Минималната дистанция между колчетата е 1 метър
2.8.3. Минималната дистанция между два стрелкови коридора е 3 метра
2.8.4. При стрелба изхода на цевта трябва да е пред линията на коридора, а спусъкът зад линията
2.8.5. Колчетата не могат да бъдат използвани за подпомагане на стрелбата (например да бъде подпрян крака за упора)

3. Безопасност и поведение
Във всички спортове за стрелба едно от най-важните неща е безопасността, затова:

3.1. Всички стрелци, независимо от възрастта им, трябва да могат да носят екипировката си сами по безопасен начин
3.2. Всички стрелци трябва да могат да разберат правилата
3.3. Всички стрелци, независимо от възрастта им, не трябва да бъдат подпомагани по време на стрелковия процес или обучавани по време на състезанието
3.4. Оръжието не трябва да сочи към човек или животно по което и да е време
3.5. Всички оръжия не трябва да бъдат заредени с изключение по време на стрелбата на коридорите
3.6. Всеки стрелец е отговорен с напускането на коридора да го остави във безопасно и подредено състояние за последващите го стрелци. Това включва зареждането на свалените мишени и рестартирането на таймера в готовност за следващата група
3.7. При сигнал за спиране на стрелбата (единично продължително изсвирване) зареденото оръжие трябва да бъде изпразнено на безопасно място в земята
3.8. Когато оръжието се пренася, цевта трябва да сочи надолу, освен в случаите когато оръжието е прибрано във калъф
3.9. Ако оръжието се пренася в отворен калъф, зареждащият механизъм трябва да бъде оставен в отворена позиция
3.10. Докато сте в почиваща позиция въздушното оръжие трябва да сочи към състезателното трасе със изхода на цевта пред състезателната линия и спусък зад нея

4. Състезание

4.1. Стартиране/рестартиране на състезанието

4.1.1. Състезанието започва/се рестартира със звука на две изсвирвания
4.1.2. Всички таймери който са били спрени, за всяка оставаща мишена да бъде стреляна, стрелеца има една минута за подготовка плюс по една минута за мишена

4.2. Спиране на състезанието

4.2.1. Състезанието се спира със единично изсвирване
4.2.2. Всички таймери се спират и всички заредени оръжия се изпразват непосредствено пред стрелеца и зад стрелковата линия
4.2.3. Всяка група трябва да направи видим знак към съдията със вдигане на ръка. С вдигане на ръка групата дава ясен знак на съдията че може да премине стрелковата линия
4.2.4. Стрелците нямат право да се отправят към следващата цел, да мерят разстояние до мишената или каквито и да е други подготовки докато състезанието не бъде възобновено

4.3. Позволено време

4.3.1. Стрелците имат по 3 минути на всеки коридор. 1 минута за подготовка плюс 2 минути за 2 мишени
4.3.2. Веднага след напускането на стрелците от следващия коридор, състезателят трябва да пристъпи към коридора без забавяне
4.3.3. Времето се стартира когато стрелецът седне, коленичи или доближи окото си до оптиката за мерене на разстоянието от прав
4.3.4. Поглеждане през оптиката, мерене на разстояние, зареждане на оръжието, проверка на вятъра, всички влизат във стартираното време

4.4. Последователност на мишените

4.4.1. Мишените са номерирани последователно
4.4.2. Ако стрелецът стреля по грешна мишена, изстрелът се зачита като ‚0‘ и стрелеца продължава със следващата мишена чиито номер е отбелязан на протокола
Пример: Ако стрелецът на коридор едно стреля по 2-ра мишена първо – грешната мишена. Стрелецът ще има ‚0‘ на 1-ва мишена и ще трябва да вдигне мишена 2 и да стреля отново по нея.
4.4.3. По време на меренето на разстоянието до мишената не може да се използват допълнителни средства (колчета от коридора, дърво, тринога)

4.5. Резултат и протокол за отбелязване на резултата

4.5.1. Резултатът се отбелязва на протокола чрез ‚Х‘ за повалена мишена и ‚0‘ за мишена която е останала права
4.5.2. Само стрелците в една група или Главен съдия може да отбелязва резултат в протокола
4.5.3. Всяка промяна по протокола трябва да бъде подписана от Главния съдия
4.5.4. Веднага след приключване на състезанието, всички протоколи, надлежно попълнени и подписани от всеки от състезателите в състезателната група, трябва да бъдат върнати на организаторите на състезанието

4.6. Еднакви резултати

4.6.1. При еднакви резултати за първите 6 позиции финалното разпределение на местата трябва да бъде определено чрез надстрелване
4.6.2. За надстрелването трябва да бъде подготвен коридор с две мишени, който да отговаря на правилата за задължителна позиция
4.6.3. Стрелците с равен резултат ще стрелят последователно като:

а. 1 рунд за всеки стрелец от свободна позиция
б. Ако няма победител, 1 рунд за всеки стрелец от позиция коляно
в. Ако все още няма победител, 1 рунд за всеки стрелец от позиция прав
г. Ако все още няма победител, стрелците продължават да стрелят от позиция прав докато не бъде излъчен победител

4.6.4. Времето за всеки рунд е 3 минути (1 минута за подготовка и по 1 минута на мишена)
4.6.5. Резултата за всеки стрелец за всеки рунд се определя от общо свалените мишени ‚Х‘ за всеки 2 мишени

5. Награди за победителите

5.1. За награждаването могат да бъдат ползвани купи или медали който се присъждат както следва:
а. Победители от 1-во до 3-то място клас ПЦП, от 1-во до 3-то място клас пружинки
5.2. Наградите могат да бъдат присъдени само ако в дадения клас има поне 3-ма състезателя или по преценка на организатора

6. Дефиниции

6.1. Хамстер – опора която е прикрепена към долната част на приклада на пушката и се опира на коляното или ръката на стрелеца, в зависимост от позицията. Долната повърхност на хамстера може да бъде във всякаква форма. Подвижните хамстери не могат да бъдат ползвани по начин, по който да бъде постигната допълнителна опора
6.2. ПЦП – презареждаема пневматична въздушна пушка
6.3. RGB – представител на управителния орган, организация, която представлява държава-членка в WFTF.
6.4. Колан за пушка – колан, използван за носене на пушката или като средство за стабилизиране при прицелване. Такъв колан трябва да бъде прикрепен към пушката в най-малко една и максимум две точки по време на възпроизвеждане на изстрел. Коланът може да бъде освободен от пушката, когато не се използва.
6.5. Пружинка – въздушна пушка, в която се генерира мощност посредством голяма пружина / газова пружина и бутало.
6.6. Коляно

a. Позиция за стрелба, при която има само 3 точки на контакт със земята (2 стъпала и 1 коляно)
b. За подпиране на задното стъпало и / или глезена може да се използва само ролката за коленичене
c. Когато гледате отзад, задният крак трябва да е вертикално разположен. Никоя друга част от тялото не може да влезе в контакт с ролката за коленичене
d. Задната част на крака може да бъде под ъгъл, така че глезенната става да бъде по-близо или по-далеч от земята, по желание. Пръстите могат да бъдат огънати или прави
e. Ако не се използва ролката за коленичене под глезена, глезенът не трябва да е в контакт със земята или да изглежда че е в контакт със земята
f. Задното стъпало трябва да бъде видимо за маршала(съдията) по всяко време
g. Водещата ръка ще поддържа пушката, а продължението на китката трябва да остане неподпряно (дланта държаща пушката)
h. Никоя част от пушката / хамстера не трябва да е в контакт с водещата ръка (зад китката) или да изглежда в контакт с водещата ръка
i. Докосването на хамстера в ръкава на якето не е разрешено
j. Колан за пушка или задтилъкът може да бъде ползвана за стабилизиране на пушката при стрелба

6.7. Прав

a. Позиция за стрелба, при която се стреля от изправено положение без помощта на опора
b. Трябва да има 2 точки на контакт (2 стъпала в контакт със земята)
c. Водещата ръка трябва да поддържа оръжието в предния край на пушката, ръкохватката или хамстера
d. Китката на водещата ръка не може по никакъв начин да се ограничи от свободното движение
e. Колан за стрелна и/или задтилък може да бъдат ползвани за стабилизиране при стрелба

6.8. Свободна позиция
С помощта на възглавница, стрелецът може да заеме всяка позиция която е безопасна и комфортна за стрелеца. За пушката не се използва друга опора освен стрелеца. Пушката не може да бъде в контакт със земята. Не са позволени ремъци за тялото. Позволен е колан за стабилизиране на пушката.
6.9. Легнал
(позиция за стрелба която може да бъде използвана за свободна позиция) Стрелецът е легнал с лицето надолу. Предната част на ръката, от лакътя до пръстите на ръката трябва да бъде без изкуствена или естествена опора. Въпреки това колан може да бъде в контакт с предмишницата на стрелеца с цел стабилизиране при стрелба.
6.10. Индикатор за вятър
(Методи за индикация на вятъра) – Трябва да е неелектронен и да е прикрепен само към пушката. Всяка друга форма на внедрена от стрелеца вятърна индикация НЕ е позволена. (Включва, но не се ограничава до трева, дим, прах и др.)
6.11. Дефиниция за „изстрел“ – за възпроизведен изстрел се смята, ако въздухът е излязъл от пушката. Стрелецът има право на изстрел в земята, след като обяви това изрично на своите партньори от състезателната група